Câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý lớp 6 - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 6 có đáp án

Mã số: 06715. Đã có 231 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 6

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vật lý lớp 6 - Phần 2 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý lớp 6 - Phần 1

Câu 1.

Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là không do tác dụng của trọng lực?

Câu 2.

Lấy hai tờ giấy tập học sinh, một để phẳng, một vo tròn lại. Thả chúng từ cùng một độ cao, quan sát chuyển động của chúng. Kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 3.

Trong các kết luận sau, kết luận nào sai?

Đặc điểm lực đàn hồi của lò xo là:

Câu 4.

Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện khi nào?

Câu 5.

Một lò xo xoắn dài 25cm khi treo vật nặng có trọng lượng 1N. Treo thêm vật nặng có trọng lượng 2N vào thì độ dài của lò xo là 26cm. Vậy chiều dài tự nhiên 10 của lò xo là bao nhiêu?

Chọn kết quả đúng:

Câu 6.

Lực nào trong các lực sau đây là lực đàn hồi?

Câu 7.

Trong số các câu sau, câu nào đúng?

Câu 8.

Lúc quả bóng bàn rơi xuống chạm mặt bàn rồi nảy lên thì có thể xảy ra những hiện tượng gì đối với quả bóng?

Câu 9.

Những cặp lực nào dưới đây là hai lực cân bằng?

Câu 10.

Tính trọng lượng riêng của một hộp sữa, biết sữa trong hộp có khối lượng tịnh 397g và có thể tích 314ml. Chọn đáp số đúng?

Câu 11.

Chọn câu đúng.

Câu 12.

Để kéo một xô nước có khối lượng 15kg từ dưới giếng lên theo phương thẳng đứng, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau:

Câu 13.

Hãy cho biết lực kế trong hình 13.3 SGK VL6 đang được dùng để đo lực nào trong số các lực sau:

Câu 14.

Hãy so sánh xem lực kéo vật lên trực tiếp sẽ như thế nào so với lực kéo vật lên khi dùng mặt phẳng nghiêng.

Câu 15.

Có thể làm tăng độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách nào sau đây?

Câu 16.

Một người dùng lực 400N để đưa vật nặng 1200N từ mặt đất lên xe ô tô bằng một mặt phẳng nghiêng. Nếu sử dụng mặt phẳng nghiêng ngắn hơn thì người đó sẽ dùng lực nào trong các lực nào trong các lực sau đây?

Câu 17.

Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực?

Câu 18.

Trong các câu sau, câu nào đúng nhất?

Câu 19.

Hãy so sánh xem lực kéo vật lên trực tiếp sẽ như thế nào so với lực kéo vật lên khi dùng ròng rọc cố  định.

Câu 20.

Cầu thang xoắn là một ví dụ về máy cơ đơn giản nào?

Bắt đầu ngay
2 231