Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Văn lớp 12 (Phần 3)

Bài tập trắc nghiệm Ngữ văn 12 có đáp án

Mã số: 07456. Đã có 226 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Văn lớp 12 (Phần 3) hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm với nội dung sát với các bài giảng trên lớp các thí sinh sẽ củng cố và nâng cao được vốn kiến thức của mình và chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp cũng như kì thi đại học.

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Văn lớp 12 (Phần 2)

Câu 1:
Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm là đoạn thơ mang tính chất nào trong các tính chất sau?
Câu 2:
Năm sinh của nhà thơ Tố Hữu chính xác là năm nào?
Câu 3:
Quê của Tố Hữu ở:
Câu 4:
Tập thơ Từ ấy của Tố Hữu được sáng tác trong thời gian nào sau đây?
Câu 5:
Bài thơ theo chân Bác của Tố Hữu in trong tập thơ nào?
Câu 6:
Tố Hữu được đánh giá là nhà thơ của:
Câu 7:
Cái tôi trữ tình trong thơ Tố Hữu càng về sau đã trở thành:
Câu 8:
Cảm hứng chủ đạo trong thơ Tố Hữu là:
Câu 9:
Bài thơ Tâm tư trong tù của Tố Hữu được in trong tập thơ được in trong tập thơ Từ ấy thuộc phần nào?
Câu 10:
Thế giới trong tù qua cảm nhận của người chiến sỹ trong bài thơ Tâm tư trong tù là:
Câu 11:
Bài thơ Việt Bắc được sáng tác theo thể loại nào?
Câu 12:
Hình ảnh nào sau đây có trong bài thơ Việt Bắc không thể hiện nét riêng của con người Việt Bắc:
Câu 13:
Nét đẹp tiêu biểu nhất của con người Việt Bắc mà Tố Hữu ca ngợi trong bài Việt Bắc:
Câu 14:
Bài thơ Kinh gửi cụ Nguyễn Du được in trong tập thơ nào sau đây:
Câu 15:
Truyện Đôi mắt được sáng tác năm:
Câu 16:
Theo em nhân vật độ là:
Câu 17:
Một trong những đặc sắc nghệ thuật của truyện đôi mắt là nghệ thuật. Người kể chuyện:
Câu 18:
Tô Hoài quê ở:
Câu 19:
Trước Cách mạng tháng Tám, Tô Hoài được người đọc biết đến với tác phẩm nào sau đây:
Câu 20:
Trong đoạn miêu tả cảnh tết, có một âm thanh được nhắc lại sáu lần và có tác động đặc biệt tới Mị đó là:
Bắt đầu ngay
1 226