Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 2: Con lắc lò xo

Trắc nghiệm Vật lý 12 có đáp án

Mã số: 08059. Đã có 696 bạn thử.

Trắc nghiệm Vật lý 12

Mời các bạn cùng làm Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 2: Con lắc lò xo với nhiều câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng, giúp học sinh không chỉ ôn luyện lại kiến thức đã học mà còn mở rộng vốn hiểu biết cho bản thân. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 1: Dao động điều hòa (Tiết 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 3: Con lắc đơn

1
Cho một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = 10cos (20t - π / 3) (cm). Biết vật nặng có khối lượng m = 100g. Động năng của vật nặng tại li độ x = 8cm bằng
2
Cho một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = 10cos (20t - π / 3) (cm). Biết vật nặng có khối lượng m = 100g. Thế năng của con lắc tại thời điểm t = π(s) bằng
3
Cho một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = 5cos (20t + π / 6) (cm). Biết vật nặng có khối lượng m = 200g. Cơ năng của con lắc trong quá trình dao động bằng
4
Một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = 10cos ωt(cm). Tại vị trí có li độ x = 5cm, tỉ số giữa động năng và thế năng của con lắc là
5
Một con lắc lò xo dao động điều hoà đi được 40cm trong thời gian một chu kì dao động. Con lắc có động năng gấp ba lần thế năng tại vị trí có li độ bằng
6
Một con lắc lò xo dao động điều hoà khi vật đi qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ thì
7
Một con lắc lò xo dao động điều hoà khi vật đi qua vị trí có li độ x = ± A /√2 thì
8
Cho một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = 5cos(20t + π / 6)(cm). Tại vị trí mà động năng nhỏ hơn thế năng ba lần thì tốc độ của vật bằng
9
Một vật có m = 500g dao động điều hoà với phương trình dao động x = 2sin10 π t(cm). Lấy π2 ≈ 10. Năng lượng dao động của vật là
10
Con lắc lò xo có khối lượng m = 400g, độ cứng k = 160N/m dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Biết khi vật có li độ 2cm thì vận tốc của vật bằng 40cm/s. Năng lượng dao động của vật là
Bắt đầu ngay
1 696