Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 4

Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Mã số: 10002. Đã có 157 bạn thử.

Trắc nghiệm Vật lý 12

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 4 do VnDoc sưu tầm và biên soạn nhằm ôn luyện lại kiến thức môn Lý 12 được học trên lớp, đồng thời mở rộng vốn hiểu biết của bản thân thông qua các dạng bài tập Vật lý khác nhau cũng như kiến thức nâng cao.

1

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần?

2

Phát biều nào sau đây sai?

3

Con lắc lò xo dao động diều hòa có tốc độ bằng 0 khi vật ở vị trí

4

Tìm phát biểu sai

Trong dao động cưỡng bức

5

Hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ rết nhất khi

6

Trong những dao động tắt dần sau đây, trường hợp nào sự tắt dần nhanh là có lợi?

7

Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ dao động của nó giảm 2,5%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi sau mỗi chu kì làCâu 7: Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ dao động của nó giảm 2,5%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi sau mỗi chu kì là

8

Vỏ máy của một động cơ nổ rung mạnh dần lên khi trục quay động cơ tăng dần tốc độ quay đến tốc độ 1440 vòng/phút và giảm rung động đi khi tăng tiếp tốc độ quay động cơ. Tần số riêng của dao động vỏ máy là

9

Cơ năng của một dao động tắt dần giảm 5% sau mỗi chu kì. Biên độ dao động tắt dần sau mỗi chu kì giảm đi

10

Biên độ của một dao động tắt dần giảm 1,5% sau mỗi chu kì. Trong một dao động toàn phần, cơ năng của dao động bị mất đi

11

Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 45cm thì nước trong xô bị sóng sánh mạnh nhất. Chu kì dao động riêng của nước trong xô là 0,3s. Vận tốc bước đi của người đó là

Bắt đầu ngay
1 157