Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 10: Động học chất điểm

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án

Mã số: 07453. Đã có 899 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 10: Động học chất điểm bao gồm nhiều câu hỏi lý thuyết và bài tập bổ ích được VnDoc sưu tầm, biên soạn kỹ lưỡng nhằm giúp học sinh nắm vững nội dung kiến thức trọng tâm của bài, đồng thời nâng cao kỹ năng của bản thân.

Trắc nghiệm Vật lý 10 bài 1: Chuyển động cơ

Trắc nghiệm Vật lý 10: Cơ sở của nhiệt động lực học

1

Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng? Chuyển động cơ là:

2

Hãy chọn câu đúng.

3

Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v. Chọn trục tọa độ Ox có phương trùng với phương chuyển động, chiều dương là chiều chuyển động, gốc tọa độ O cách vị trí vật xuất phát một khoảng OA = x0. Phương trình chuyển động của vật là:

4

Chọn đáp án sai.

5

Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều:

6

Trong các câu dưới đây câu nào sai? Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì:

7

Công thức quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là:

8

Chuyển động nào dưới đây không phải là chuyển động thẳng biến đổi đều?

9

Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều là:

10

Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống mặt đất. Công thức tính vận tốc v của vật rơi tự do là:

11

Chọn đáp án sai.

12

Hãy chỉ ra câu sai? Chuyển động tròn đều là chuyển động có các đặc điểm:

13

Trong các câu dưới đây câu nào sai? Vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có đặc điểm:

14

Các công thức liên hệ giữa vận tốc dài với vận tốc góc, và gia tốc hướng tâm với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đều là:

15

Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc với chu kỳ T và giữa tốc độ góc ω với tần số f trong chuyển động tròn đều là:

Bắt đầu ngay
12 899