Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Dòng điện trong chất điện phân

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 có đáp án

Mã số: 05580. Đã có 133 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11: Dòng điện trong chất điện phân với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Dòng điện trong các môi trường

Câu 1.

Trong các chất sau, chất không phải là chất điện phân là

Câu 2.

Trong các dung dịch điện phân điện phân, các ion mang điện tích âm là

Câu 3.

Bản chất dòng điện trong chất điện phân là

Câu 4.

Chất điện phân dẫn điện không tốt bằng kim loại vì

Câu 5.

Bản chất của hiện tượng dương cực tan là

Câu 6.

Khi điện phân nóng chảy muối của kim loại kiềm thì

Câu 7.

NaCl và KOH đều là chất điện phân. Khi tan trong dung dịch điện phân thì

Câu 8.

Trong các trường hợp sau đây, hiện tượng dương cực tan không xảy ra khi

Câu 9.

Khối lượng chất giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ với

Câu 10.

Nếu có dòng điện không đổi chạy qua bình điện phân gây ra hiện tượng dương cực tan thì khối lượng chất giải phóng ở điện cực không tỉ lệ thuận với

Câu 11.

Hiện tượng điện phân không ứng dụng để

Câu 12.

Khi điện phân dương cực tan, nếu tăng cường độ dòng điện và thời gian điện phân lên 2 lần thì khối lượng chất giải phóng ra ở điện cực.

Câu 13.

Trong hiện tượng điện phân dương cực tan một muối xác định, muốn tăng khối lượng chất giải phóng ở điện cực thì cần phải tăng

Câu 14.

Điện phân cực dương tan một dung dịch trong 20 phút thì khối lượng cực âm tăng thêm 4 gam. Nếu điện phân trong một giờ với cùng cường độ dòng điện như trước thì khối lượng cực âm tăng thêm là

Câu 15.

Cực âm của một bình điện phân dương cực tan có dạng một lá mỏng. Khi dòng điện chạy qua bình điện phân trong 1 h thì cực âm dày thêm 1mm. Để cực âm dày thêm 2 mm nữa thì phải tiếp tục điện phân cùng điều kiện như trước trong thời gian là

Bắt đầu ngay
1 133