Câu hỏi trắc nghiệm về Luật trẻ em - Đề 2

Trắc nghiệm về Luật trẻ em

Mã số: 11415. Đã có 30 bạn thử.

Những câu hỏi trắc nghiệm về Luật trẻ em

Mời các bạn cùng tham khảo Câu hỏi trắc nghiệm về Luật trẻ em - Đề 2 kèm theo đáp án chi tiết do VnDoc đăng tải, hỗ trợ quá trình tìm hiểu kiến thức về Luật trẻ em.

Chương III: Chăm sóc và giáo dục trẻ em
Câu 1: Theo Luật trẻ em “Nhà nước có chính sách trợ cấp, trợ giúp ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo độ tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ về đất đai, thuế, tín dụng cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật” là:
Nhà nước có chính sách, biện pháp tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, Điều trị trước sinh và sơ sinh; giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, đặc biệt là tử vong trẻ sơ sinh; xóa bỏ phong tục, tập quán có hại, ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em. Đúng hay sai?
Nhà nước quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, là nội dung?
Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng Điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em; bảo đảm Điều kiện, thời gian, thời Điểm thích hợp để trẻ em được tham gia hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Đúng hay sai?
Chương IV: Bảo vệ trẻ em

Câu 1: Bảo vệ trẻ em được thực hiện theo bao nhiêu cấp độ?

Cấp độ phòng ngừa được hiểu như thế nào?
Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ hỗ trợ bao gồm?
Theo Luật trẻ em, “cấp độ can thiệp” được qui định như thế nào?
Chương V: Trẻ em tham gia vào các vấn đề trẻ em
Câu 1: Tổ chức nào đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em?
Chương VI: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em
Câu 1: Trách nhiệm của tòa án nhân dân các cấp trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em như thế nào?
Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm thường xuyên và định kỳ tiếp xúc với trẻ em hoặc đại diện trẻ em; tiếp nhận, chuyển và theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cơ quan, tổ chức liên quan đến trẻ em.Đúng hay sai?
Bộ Y tế có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em?
Bắt đầu ngay
1 30