Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Thuế nhà nước (Phần 10)

Câu hỏi trắc nghiệm môn Thế nhà nước có đáp án

Mã số: 07657. Đã có 19 bạn thử.

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Thuế nhà nước (Phần 10) gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kiến thức môn học giúp các bạn sinh viên hiểu ghi nhớ và củng cố tốt hơn những kiến thức trong môn Thuế, từ đó nắm vững bài học hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Thuế nhà nước (Phần 9)

Câu 1.
Giá tính thuế TTĐB của hàng hoá gia công là?
Câu 2.
Giám đốc công ty B mua 1 chiếc du thuyền để vận chuyển hành khách và phục vụ khách du lịch, trường hợp này chiếc du thuyền đó có phải chịu thuế TTĐB không?
Câu 3.
Hàng hoá nào sau đây không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:
Câu 4.
Hàng hoá nào sau đây chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:
Câu 5.
Trong kỳ tính thuế tháng 7/2009, Công ty A mua hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB của cơ sở sản xuất D để xuất khẩu nhưng chỉ xuất khẩu một phần, phần còn lại thì tiêu thụ hết ở trong nước. Công ty D phải khai và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt kỳ tính thuế tháng 7/2009 cho:
Câu 6.
Hàng hoá nào sau đây không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:
Câu 7.
Giá tính thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá sản xuất trong nước là:
Câu 8.
Giá tính thuế tiêu thụ đặc đối với hàng hoá nhập khẩu là:
Câu 9.
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá bán theo phương thức trả góp là:
Câu 10.
Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt được hoàn thuế đã nộp trong trường hợp nào?
Bắt đầu ngay
1 19