Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Thuế nhà nước (Phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm môn Thế nhà nước có đáp án

Mã số: 07632. Đã có 7 bạn thử.

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Thuế nhà nước (Phần 2) giúp các bạn sinh viên hiểu ghi nhớ và củng cố tốt hơn những kiến thức trong môn Thuế, từ đó nắm vững bài học hơn. Mời các bạn cùng thử sức.

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Thuế nhà nước (Phần 1)

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Thuế nhà nước (Phần 3)

Câu 1:
Thuế giá trị gia tăng được áp dụng đầu tiên ở nước nào trên thế giới:
Câu 2:
Nước đầu tiên ở Châu Á áp dụng luật thuế giá trị gia tăng là:
Câu 3:
Hiện nay thuế giá trị gia tăng có bao nhiêu mức thuế
Câu 4:
Các mức thuế suất của thuế giá trị gia tăng là:
Câu 5:
Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế GTGT:
Câu 6:
Đối tượng chịu thuế GTGT là:
Câu 7:
Hàng hoá, dịch vụ nào sau đây thuộc đối không chịu thuế GTGT:
Câu 8:
Hàng hoá, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT:
Câu 9:
Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính thuế GTGT là:
Câu 10:
Đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh, giá tính thuế GTGT là:
Bắt đầu ngay
1 7