Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Thuế nhà nước (Phần 6)

Câu hỏi trắc nghiệm môn Thế nhà nước có đáp án

Mã số: 07644. Đã có 9 bạn thử.

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Thuế nhà nước (Phần 6) giúp các bạn hiểu ghi nhớ và củng cố tốt hơn những kiến thức trong môn Thuế. Đây sẽ là tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Kinh tế.

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Thuế nhà nước (Phần 5)

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Thuế nhà nước (Phần 7)

Câu 1.
Theo phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên GTGT, số thuế GTGT phải nộp được xác định bằng:
Câu 2.
Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ như thế nào?
Câu 3.
Căn cứ tính thuế GTGT là gì?
Câu 4.
Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu:
Câu 5.
Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì:
Câu 6.
Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì :
Câu 7.
Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá chịu thuế TTĐB là giá bán:
Câu 8.
Giá tính thuế đối với hàng hoá bán theo phương thức trả góp là:
Câu 9.
Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn Thuế GTGT trong trường hợp sau:
Câu 10.
Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xét hoàn thuế GTGT theo tháng nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ:
Bắt đầu ngay
1 9