Công chúa duy nhất từng lấy hai vua?

Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Mã số: 12133. Đã có 339 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Bạn có biết nhiều về các công chúa, hoàng hậu trong lịch sử nước ta? Hãy thử tài hiểu biết của bạn về kiến thức lịch sử Việt Nam thông qua bài trắc nghiệm Công chúa duy nhất từng lấy hai vua? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây.

1. Hoàng hậu nào từng suy tôn Lê Hoàn lên ngôi vua năm 980?
2. Hoàng thái hậu nối tiếng thời Lý có nhiều công lao giúp vua trị nước?
Lịch sử Việt Nam
3. Linh từ Quốc mẫu - người có công lớn với nhà Trần là vợ của?
4, An Tư công chúa từng chấp nhận bị gả sang nước nào?
Lịch sử Việt Nam
5. Công chúa Huyền Trân nổi tiếng với câu chuyện “làm dâu” nước nào?
Lịch sử Việt Nam
6. Công chúa nào từng trở thành hoàng hậu ở nước ngoài?
7. Công chúa từng lấy hai vua của hai triều đại đối địch?
8. Thái hậu Từ Dũ là mẹ của vị vua nổi tiếng nào?
9. Trong 13 đời vua Nguyễn, bao nhiêu người được phong làm hoàng hậu?
10. Hoàng hậu cuối cùng của phong kiến Việt là vợ của vua?
Lịch sử Việt Nam
Bắt đầu ngay
1 339