Đánh giá độ thông thái của bạn về các món ăn truyền thống ngày Tết

Trắc nghiệm vui về ngày Tết

Mã số: 02815. Đã có 5.514 bạn thử.

Loại bánh đặc trưng của người xứ Thanh vào dịp đầu năm mới
Đố vui ngày Tết
Thịt kho là món ăn Tết hay món ăn thường ngày?
Đố vui ngày Tết
Đây món gì nào???
Đố vui Tết
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
Câu 6:
Câu 7:
Câu 8:
Bắt đầu ngay
10 5.514