Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 trường THCS Lê Quý Đôn

Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 6 có đáp án

Mã số: 01180. Thời gian: 25 phút. Đã có 3.048 bạn thử.

Đề kiểm tra đầu năm môn Toán lớp 6

Nhằm giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị thật tốt cho một năm học mới, chúng tôi đã tổng hợp Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6. Thông qua đề thi này, các em học sinh lớp 6 có thể hệ thống lại kiến thức toán học, ôn tập và làm quen những dạng bài toán học. Hi vọng đề thi của chúng tôi là một tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh. Chúc các bạn làm bài tốt!

Trắc nghiệm Khi nào thì AM+ MB = AB?

Trắc nghiệm Độ dài Đoạn thẳng

Câu 1:
Cho tam giác ABC có diện tích 36cm2. Gọi điểm M, N, P lần lượt là điểm chính giữa các cạnh AB, AC, BC. Khi đó diện tích tam giác MNP là:
Câu 2:
Trong một tích hai thừa số, nếu hai thừa số cùng tăng gấp đôi thì tích sẽ:
Câu 3:
Hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Biết tổng chiều dài và chiều rộng là 36m. Khi đó diện tích hình chữ nhật bằng bao nhiêu m2?
Câu 4:
Sau khi bán 1/3 tấm vải thì còn lại 48 mét. Khi đó chiều dài tấm vải tính bằng mét là:
Câu 5:
Kết quả của phép tính: (27 + 53) : 8 : 2 là:
Câu 6:
Số thứ 6 của dãy: 1; 3; 7; 15; ...là:
Câu 7:
Chia 80 cho một số, ta được số dư là 39. Thương của phép chia đó là:
Câu 8:
Chữ số 3 trong số 2,103 có giá trị là:
Câu 9:
Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 2014 dm3 = ....... m3 là:
Câu 10:
Diện tích của hình tròn có bán kính 10 cm là:
Câu 11:
Tổ em có 4 bạn nữ và 5 bạn nam. Vậy tỉ số phần trăm giữa số bạn nữ so với số bạn nam là:
Câu 12:
Biết 2x - 3 = 7, khi đó x bằng:
Câu 13:
1/3 giờ bằng bao nhiêu phút?
Câu 14:
Cho ba điểm M, N, P theo thứ tự cùng nằm trên một đường thẳng. Khi đó, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
Câu 15:
Kết quả của phép tính: (7,184 + 1,495) là:
Câu 16:
Kết quả của phép tính: 15,7 : 6,28 là:
Câu 17:
Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống để có ba số chẵn liên tiếp: ....; 3000; 3002
Câu 18:
Hình lập phương có cạnh 3cm có thể tích là:
Câu 19:
Một người chạy được 50m trong 10 giây. Vận tốc chạy của người đó là:
Câu 20:
Hình lập phương có bao nhiêu mặt?
Bắt đầu ngay
60 3.048