Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7

Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 7 có đáp án

Mã số: 01188. Thời gian: 25 phút. Đã có 1.571 bạn thử.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7

Bạn đã sẵn sàng cho một năm học mới sau kì nghỉ hè dài chưa? Hãy cùng thử sức với bài test "Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7" của chúng tôi để ôn tập và hệ thống lại kiến thức, chuẩn bị cho một năm học mới nhé! Hi vọng đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn!

Câu 1:
Kết quả của phép tính: (1 - 2 + 3 - 4 + 5) là:
Câu 2:
Kết quả của phép tính: 1. (-2). 3. (-4). 5 là:
Câu 3:
25% của bao gạo bằng 12kg. Bao gạo đó nặng:
Câu 4:
Góc nhọn có số đo là:
Câu 5:
Cho hai góc kề bù trong đó một góc bằng 50o. Số đo góc còn lại là:
Câu 6:
Nếu x/12 = -5/10 thì x bằng:
Câu 7:
Hai góc có tổng số đo bằng 180là:
Câu 8:
Cho góc xOy bằng 65o, góc kề bù với góc xOy có số đo là:
Câu 9:
Một lớp học có 24 học sinh nam và 28 học sinh nữ. Số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh của lớp?
Câu 10:
Kết quả của phép tính (-1)2.(-2)3 là:
Câu 11:
Cho hai góc kề bù xOy và yOy', trong đó số đo góc xOy là 110o. Gọi Oz là tia phân giác của góc yOy'. Số đo góc zOy' là:
Câu 12:
Kết luận nào sau đây là đúng?
Câu 13:
Biết x + 7 = 135 - (135 + 89). Số x bằng:
Câu 14:
Giá trị của x trong đẳng thức 3/4 . x = 3 là:
Câu 15:
Số nguyên tố là:
Câu 16:
Số nghịch đảo của 4/13 là:
Câu 17:
Kết quả của phép tính 5/7 : 6/11 là:
Câu 18:
Số đo góc bẹt là:
Câu 19:
Số nào là ước chung của 9 và 3:
Câu 20:
Khẳng định đúng trong các khẳng định sau là:
Bắt đầu ngay
23 1.571