Đề kiểm tra 15 phút bài Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6

Mã số: 12724. Đã có 42 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 4 bài 22 Sinh học lớp 6. Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 được để dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến cho các em làm bài trực tiếp và biết kết quả sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Đối với môn Sinh học 6, việc ôn luyện các câu hỏi trắc nghiệm cũng rất quan trọng đối với các em học sinh. Để có thể làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh học khác nhau, mời các em tham khảo Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 được giới thiệu trên VnDoc.com bao gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Trong trồng trọt, nếu trồng cây quá dày thì khi thu hoạch sẽ có năng suất thấp vì
2. Các chất hữu cơ do cây xanh quang hợp tạo ra đã được các sinh vật nào sau đây sử dụng?
3. Tại sao phải trồng cây đúng thời vụ?
4. Ở cây xanh, sự thừa hoặc thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến quá trình quang hợp vì
5. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp ở cây xanh?
6. Nhóm cây nào sau đây đều là những cây ưa bóng?
7. Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên trái đất, vì
8. Việc chăm sóc, chống nóng, chống rét cho cây mang lại hiệu quả gì?
9. Nhóm cây nào sau đây đều là những cây ưa sáng?
10. Cây xanh quang hợp bình thường ở điều kiện nhiệt độ nào?
Bắt đầu ngay
1 42