Đề kiểm tra 15 phút bài Bảng chia 6

Kiểm tra 15 phút Toán lớp 3 có đáp án

Mã số: 12484. Đã có 213 bạn thử.

Trắc nghiệm Toán 3 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút bài Bảng chia 6 với số có một chữ số là đề kiểm tra môn Toán lớp 3 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 3 trên VnDoc.com là tập hợp các dạng đề 15 phút theo bài, giúp các em học sinh ôn tập các dạng toán khác nhau, từ đó nâng cao khả năng giải Toán 3. Các em học sinh hãy tự luyện sau mỗi bài học trên lớp để ghi nhớ và thực hành nhuần nhuyễn các dạng Toán đã được học trong SGK.

1. Cô giáo có 24 cái kẹo thưởng cho 4 bạn học sinh giỏi trong lớp. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu cái kẹo?
2. 6 x 3 = 18

=> 18 : 6 = .........

3. X x 6 = 42

X = .........

4. Trong sọt có 48 quả táo, 1/6 số táo đã bị hỏng. Hỏi có bao nhiêu quả táo còn lành?
5. 6 x 0 = 0

=> 0 : 6 = .........

6. 6 x 11 = 66

=> 66 : 6 = .........

66 : ......... = 6

7. 6 x 8 = 48

=> 48 : 6 = .........

48 : ......... = 6

8. X x 6 = 54

X = .........

9. Một nhóm có 12 học sinh lớp 3E tham gia văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, một nửa nhóm đó là bạn nữ. Hỏi nhóm có bao nhiêu bạn nữ?
10. Hình nào chỉ 1/6 số thùng đc sơn màu đỏ tươi?

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 3

Bắt đầu ngay
1 213