Đề kiểm tra 15 phút bài Biến dạng của rễ

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 bài 12

Mã số: 12706. Đã có 56 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 12: Biến dạng của rễ bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 2 Sinh học lớp 6. Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 được để dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến cho các em làm bài trực tiếp và biết kết quả sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Để có thể tự luyện tập môn Sinh học tại nhà, mời các em tham khảo Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 bao gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Đặc điểm của rễ thở là
2. Các cây nào sau đây đều có rễ móc?
3. Cây bụt mọc có
4. Đặc điểm của rễ củ là
5. Đặc điểm của rễ móc là
6. Rễ củ có ở những cây nào?
7. Nhóm cây nào sau đây đều có rễ củ?
8. Rễ biến dạng có đặc điểm: mọc ngược lên mặt đất, được gọi là
9. Nhóm cây nào sau đây đều có giác mút?
10. Đặc điểm của rễ giác mút là
Bắt đầu ngay
1 56