Đề kiểm tra 15 phút bài Các loại quả

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6

Mã số: 12658. Đã có 85 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời các em học sinh luyện tập với Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài Các loại quả bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương trình Sinh học lớp 6. Chúc các em học tốt. 

Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 được giới thiệu trên VnDoc.com là hệ thống đề kiểm tra theo bài giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

1. Quả mọng có đặc điểm gì?
2. Trong các nhóm quả sau nhóm nào toàn quả mọng?
3. Căn cứ vào đặc điểm hình thái của vỏ quả có thể chia quả làm mấy nhóm chính?
4. Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt?
5. Quả thịt có đặc điểm gì?
6. Nhóm nào sau đây gồm toàn quả thịt?
7. Có những loại quả thịt nào?
8. Đặc điểm của nhóm quả hạch là:
9. Quả khô có đặc điểm gì?
10. Trong các nhóm quả sau nhóm nào toàn quả khô nẻ?
Bắt đầu ngay
1 85