Đề kiểm tra 15 phút bài Cấu tạo miền hút của rễ

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 bài 10

Mã số: 12704. Đã có 93 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 2 Sinh học lớp 6. Chúc các em học tốt.

Để có thể tự luyện tập môn Sinh học tại nhà, mời các em tham khảo Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 bao gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Điều nào sau đây là đúng với cấu tạo của thịt vỏ?
2. Cấu tạo lông hút gồm
3. Miền lông hút là phần quan trọng nhất của rễ vì
4. Bộ phận nào của miền hút có cấu tạo gồm một lớp tế bào hình đa giác xếp sát nhau?
5. Vì sao nói lông hút là một tế bào?
6. Miền hút là thành phần quan trọng nhất của rễ vì
7. Đặc điểm của mạch gỗ là
8. Trong các miền của rễ thì miền nào có vai trò quan trọng nhất?
9. Điều nào sau đây là đúng với cấu tạo của mạch gỗ?
10. Chức năng của phần ruột của trụ giữa là
Bắt đầu ngay
1 93