Đề kiểm tra 15 phút bài Cấu tạo tế bào thực vật

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 bài 7

Mã số: 12709. Đã có 29 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 1 bài 5 Sinh học lớp 6. Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 được để dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến cho các em làm bài trực tiếp và biết kết quả sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Đối với môn Sinh học 6, việc ôn luyện các câu hỏi trắc nghiệm cũng rất quan trọng đối với các em học sinh. Để có thể làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh học khác nhau, mời các em tham khảo Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 được giới thiệu trên VnDoc.com bao gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Trong các tế bào sau, tế bào nào có kích thước rất nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được?
2. Mô nào có chức năng vận chuyển các chất trong cây?
3. Đơn vị cấu tạo nên cơ thể thực vật là
4. Tế bào nào sau đây có kích thước lớn, mắt thường có thể nhìn thấy được.
5. Bộ phận nào đóng vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?
6. Trong cơ thể thực vật bậc cao, loại mô nào có vai trò quan trọng?
7. Cấu tạo tế bào thực vật gồm các thành phần chính nào sau đây?
8. Loại mô nào sau đây không có ở thực vật?
9. Ở thực vật, nơi diễn ra mọi hoạt động sống cơ bản của tế bào là
10. Cấu trúc nào làm cho tế bào thực vật có hình dạng nhất định?
Bắt đầu ngay
1 29