Đề kiểm tra 15 phút bài Cấu tạo trong của phiến lá

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 bài 19

Mã số: 12716. Đã có 52 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 4 bài 19 Sinh học lớp 6. Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 được để dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến cho các em làm bài trực tiếp và biết kế quả sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Đối với môn Sinh học 6, việc ôn luyện các câu hỏi trắc nghiệm cũng rất quan trọng đối với các em học sinh. Để có thể làm quan với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh học khác nhau, mời các em tham khảo Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 được giới thiệu trên VnDoc.com bao gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Loại lá nào sau đây có màu xanh ở hai mặt lá không khác nhau?
2. Ở những loại lá nào hai mặt lá có màu giống nhau?
3. Cấu tạo lớp tế bào biểu bì phù hợp với chức năng bảo vệ phiến lá như thế nào?
4. Chức năng quan trọng nhất của lá là
5. Biểu bì phiến lá được cấu tạo bởi
6. Quá trình quang hợp diễn ra chủ yếu ở đâu?
7. Biểu bì của phiến lá có chức năng
8. Trong cấu tạo trong của phiến lá, lớp tế bào thịt lá phía dưới có chức năng chính là
9. Cấu tạo phiến lá gồm những bộ phận nào?
10. Quá trình quang hợp thải khí ra ngoài qua
Bắt đầu ngay
1 52