Đề kiểm tra 15 phút bài Cộng các số có 3 chữ số (có nhớ một lần)

Kiểm tra 15 phút Toán lớp 3 có đáp án

Mã số: 12476. Đã có 95 bạn thử.

Trắc nghiệm Toán 3 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút bài Cộng các số có 3 chữ số (có nhớ một lần) là đề kiểm tra môn Toán lớp 3 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 3 trên VnDoc.com là tập hợp các dạng đề 15 phút theo bài, giúp các em học sinh ôn tập các dạng toán khác nhau, từ đó nâng cao khả năng giải Toán 3. Các em học sinh hãy tự luyện sau mỗi bài học trên lớp để ghi nhớ và thực hành nhuần nhuyễn các dạng Toán đã được học trong SGK.

1. Đếm cách đều 8 đơn vị:

8, 16, 24, ........., ........., ........., ........., ........., ........., .........¸........., .........

8 + 8 = 16

8 + 8 + 8 = 24

8 + 8 + 8 + 8 = .........

8 + 8 + 8 + 8 + 8 = .........

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = .........

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = .........

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = .........

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = .........

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = .........

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = .........

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = .........

2. Tổng “230 + 100” lớn hơn “220 + 110” đúng hay sai?
3. 3 năm = ......... tháng (1 năm = 12 tháng)
4. Đếm cách 6 đơn vị:

6, 12, 18, ........., ........., ........., ........., ........., ........., .........¸........., .........

6 + 6 = 12

6 + 6 + 6 = 18

6 + 6 + 6 + 6 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = .........

5. 100 + 99 + 98 + 97 + 96 = .........
6. Tổng nào lớn hơn “662 + 329” hay “663 + 330”?
7. 225 + 675 = .........
8. Thùng dầu thứ nhất có 125l, thùng dầu thứ hai có 107l. Cả hai thùng có ......... lít dầu.
9. 256 + 125 = .........
10. Một xưởng trong buổi sáng làm được 366 chi tiết máy, buổi chiều làm được nhiều hơn buổi sáng 92 chi tiết. Cả ngày xưởng làm được ......... chi tiết máy.
Bắt đầu ngay
4 95