Đề kiểm tra 15 phút bài Đặc điểm ngoài của lá

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 bài 19

Mã số: 12712. Đã có 27 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 19: Đặc điểm ngoài của lá bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 4 bài 19 Sinh học lớp 6. Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 được để dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến cho các em làm bài trực tiếp và biết kết quả sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Đối với môn Sinh học 6, việc ôn luyện các câu hỏi trắc nghiệm cũng rất quan trọng đối với các em học sinh. Để có thể làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh học khác nhau, mời các em tham khảo Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 được giới thiệu trên VnDoc.com bao gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Đặc điểm của lá kép:
1. Cuống nằm ngay dưới chồi nách.
2. Cuống chính mang chồi nách và phân ra nhiều cuống non.
3. Mỗi cuống non chỉ mang một phiến.
4. Mỗi cuống chỉ mang một phiến.
5. Lá chét rụng trước, cuống chính rụng sau.
6. Cả cuống và phiến cùng rụng một lúc.
2. Lá đơn có đặc điểm gì?
3. Chức năng chủ yếu của phiến lá là:
4. Nhóm cây nào sau đây đều gồm các cây có lá kép?
5. Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ lá rất đa dạng?
6. Có mấy kiểu gân lá?
7. Có mấy kiểu xếp lá trên cành?
8. Phiến lá có cấu tạo như thế nào để nhận được nhiều ánh sáng?
9. Phiến lá có chức năng
10. Lá kép có đặc điểm gì?
Bắt đầu ngay
1 27