Đề kiểm tra 15 phút bài Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Kiểm tra 15 phút Toán lớp 3 có đáp án

Mã số: 12470. Đã có 105 bạn thử.

Trắc nghiệm Toán 3 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút bài Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số là đề kiểm tra môn Toán lớp 3 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả. 

Đề kiểm tra 15 phút Toán 3 trên VnDoc.com là tập hợp các dạng đề 15 phút theo bài, giúp các em học sinh ôn tập các dạng toán khác nhau, từ đó nâng cao khả năng giải Toán 3. Các em học sinh hãy tự luyện sau mỗi bài học trên lớp để ghi nhớ và thực hành nhuần nhuyễn các dạng Toán đã được học trong SGK.

1. Tìm số có ba chữ số trong đó:

Chữ số hàng trăm là số chẵn lớn nhất có một chữ số

Chữ số hàng chục và hàng đơn vị lập thành số lẻ bé nhất có hai chữ số.

Số cần tìm là: .........

2. Đếm lùi cách 100 đơn vị bắt đầu từ 915:

915, 815, ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., .........

3. Số 515 được đọc là: .........
4. Từ 500 đến 599 có bao nhiêu số tròn chục?
5. Số chẵn lớn nhất có ba chữ số là số: .........
6. Số lớn nhất có ba chữ số là số: .........
7. Số tròn trăm có “chữ số hàng trăm là số lớn nhất có một chữ số” là số: .........
8. 3 số tiếp theo của dãy số: 320, 330, 340, ........., ........., .........
9. Số tròn trăm có “chữ số hàng trăm là số lẻ bé nhất” là số: .........
10. Trong số 123 có ......... chục.
Bắt đầu ngay
1 105