Đề kiểm tra 15 phút bài Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 bài 41

Mã số: 12671. Đã có 1 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời các em học sinh luyện tập với Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương trình Sinh học lớp 6. Chúc các em học tốt.

Sau những giờ học trên lớp thì việc tự luyện tập tại nhà đối với các em học sinh cũng rất quan trọng để ghi nhớ bài học. Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 được giới thiệu trên VnDoc.com là hệ thống đề kiểm tra theo bài giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Đặc điểm nào sau đây không phải là của thực vật Hạt kín?
2. Các cây Hạt kín khác nhau về đặc điểm hình thái của:
3. Đặc điểm chung của thực vật Hạt kín là:
1. Có rễ, thân, lá phát triển và đa dạng, trong thân có mạch dẫn.
2. Thân cỏ là chủ yếu, rễ chùm, lá đa dạng.
3. Hoa là đặc điểm nổi bật nhất của thực vật Hạt kín gồm đài, tràng, nhị, nhụy, có nhiều màu sắc, cấu tạo, hình dạng khác nhau.
4. Khi thụ tinh, noãn phát triển thành hạt, hạt nằm trong quả được bảo vệ tốt hơn.
5. Trong hạt có phôi.
6. Có nhiều cách thụ phấn khác nhau.
7. Quả có nhiều dạng phát tán với nhiều cách khác nhau.
8. Trong hạt có phôi với một hoặc hai lá mầm.
4. Thực vật Hạt kín có thể phát triển đa dạng và phong phú như ngày nay vì:
1. Có cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép,...), trong thân có mạch dẫn.
2. Có quả và hạt rất đa dạng về kiểu phát tán (phát tán nhờ gió, nhờ nước, nhờ động vật, tự phát tán).
3. Hạt kín được bảo vệ trước những điều kiện bất lợi của môi trường.
4. Thích nghi được ở những điều kiện môi trường khác nhau.
5. Giữ vai trò quan trọng nhất trong việc chế tạo chất hữu cơ cho sinh giới.
Câu trả lời đúng nhất là:
5. Nhóm cây gồm toàn những cây Hạt kín là:
6. Cơ quan sinh sản của thực vật Hạt kín là:
7. Đặc điểm nào giúp thực vật Hạt kín chiếm ưu thế trong giới thực vật?
1. Cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản phát triển.
2. Rễ, thân, lá có mạch dẫn vận chuyển nước, muối khoáng, chất hữu cơ.
3. Hoa có cấu tạo khác nhau, màu sắc sặc sỡ, thích nghi với nhiều cách thụ phấn khác nhau.
4. Cơ quan sinh sản là nón (nón đực và nón cái).
5. Hạt nằm trên lá noãn hở.
6. Hạt được bao bọc, bảo vệ trong quả.
7. Quả có nhiều cách phát tán khác nhau.
8. Nhóm gồm toàn những cây Hạt kín được dùng làm thuốc là:
9. Nhóm gồm toàn những cây Hạt kín được khai thác để lấy gỗ dùng trong xây dựng, đóng tàu, đồ đạc là:
10. Phát biểu nào dưới đây không giải thích được sự phát triển đa dạng, phong phú của thực vật Hạt kín?
Bắt đầu ngay
1 1