Đề kiểm tra 15 phút bài Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 bài 5

Mã số: 12708. Đã có 31 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 1 bài 5 Sinh học lớp 6. Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 được để dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến cho các em làm bài trực tiếp và biết kết quả sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Để có thể tự luyện tập môn Sinh học tại nhà, mời các em tham khảo Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 bao gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Điều nào sau đây là đúng khi sử dụng kính lúp để quan sát tế bào thực vật?
1. Tay trái cầm kính lúp.
2. Tay phải cầm kính lúp.
3. Để mặt kính sát mẫu vật.
4. Để mặt kính sát mắt.
5. Di chuyển kính lúp cho đến khi nhìn thấy rõ vật.
2. Bộ phận quan trọng nhất của kính hiển vi là:
3. Điều nào sau đây là đúng khi sử dụng kính hiển vi để quan sát mẫu vật.
4. Muốn nhìn mẫu vật rõ nhất, ta phải:
5. Kính lúp có khả năng phóng to ảnh của vật lên bao nhiêu lần?
6. Kính lúp là một thấu kính gồm:
7. Kính hiển vi quang học có khả năng phóng to ảnh của vật cần quan sát lên bao nhiêu lần?
8. Kính hiển vi điện tử có khả năng phóng to ảnh của vật cần quan sát lên bao nhiêu lần?
9. Lêven Huc (Antonie Leeuwenhoek) người đã phát hiện ra kính hiển vi là người nước nào?
10. Một kính hiển vi gồm các phần chính nào?
Bắt đầu ngay
1 31