Đề kiểm tra 15 phút bài Nhân số có 2 chữ số với số có một chữ số

Kiểm tra 15 phút Toán lớp 3 có đáp án

Mã số: 12483. Đã có 213 bạn thử.

Trắc nghiệm Toán 3 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút bài Nhân số có 2 chữ số với số có một chữ số là đề kiểm tra môn Toán lớp 3 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 3 trên VnDoc.com là tập hợp các dạng đề 15 phút theo bài, giúp các em học sinh ôn tập các dạng toán khác nhau, từ đó nâng cao khả năng giải Toán 3. Các em học sinh hãy tự luyện sau mỗi bài học trên lớp để ghi nhớ và thực hành nhuần nhuyễn các dạng Toán đã được học trong SGK.

1. Khối lớp 3 có 5 lớp, mỗi lớp có 45 bạn học sinh. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu bạn học sinh?
2.

4 x 30 = 120

4 x 2 = 8

4 x 32 = 4 x (30 + 2) = 4 x 30 + 4 x 2 = .........

3. Mỗi bông hồng có giá 9 xu, mỗi bông cúc có giá 5 xu. Em mua 3 bông hồng và 3 bông cúc phải trả bác bán hàng bao nhiêu tiền?
4. 64 x 3 = .........
5. 18 x 4 = .........
6.

3 x 90 = 270

3 x 9 = 27

3 x 99 = 3 x (90 + 9) = 3 x 90 + 3 x 9 = .........

7.

72 x 5 = .........

8.

1 năm = 12 tháng

5 năm = ......... tháng

9.

5 x 9 = 45

=> ......... x 9 = 450

10.

3 x 10 = 30

3 x 5 = 15

3 x 15 = 3 x (10 + 5 ) = 3 x 10 + 3 x 5 = .........

Bắt đầu ngay
2 213