Đề kiểm tra 15 phút bài Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 bài 35

Mã số: 12667. Đã có 17 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời các em học sinh luyện tập với Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương trình Sinh học lớp 6. Chúc các em học tốt.

Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 được giới thiệu trên VnDoc.com là hệ thống đề kiểm tra theo bài giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Hạt nảy mầm cần những điều kiện nào?
2. Phát biểu nào sau đây không phải là điều kiện bên trong cần cho hạt nảy mầm là:
3. Biện pháp kỹ thuật không cần áp dụng khi gieo hạt là:
4. Ý nghĩa của việc làm đất tơi xốp trước khi gieo hạt là:
5. Hạt lạc, hạt vừng giữ được khả năng nảy mầm trong khoảng thời gian:
6. Người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô vì:
7. Một số cây thích nghi trong môi trường nước, hạt có thể nảy mầm trong môi trường nước vì:
8. Để hạt nảy mầm cần những điều kiện thích hợp về:
9. Việc phủ rơm rạ cho hạt đã gieo khi trời rét nhằm mục đích:
10. Điều kiện bên ngoài cần cho hạt nảy mầm là gì?
Bắt đầu ngay
1 17