Đề kiểm tra 15 phút bài Ôn tập các bảng nhân

Kiểm tra 15 phút Toán lớp 3 có đáp án

Mã số: 12480. Đã có 22 bạn thử.

Trắc nghiệm Toán 3 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút bài Ôn tập các bảng nhân là đề kiểm tra môn Toán lớp 3 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 3 trên VnDoc.com là tập hợp các dạng đề 15 phút theo bài, giúp các em học sinh ôn tập các dạng toán khác nhau, từ đó nâng cao khả năng giải Toán 3. Các em học sinh hãy tự luyện sau mỗi bài học trên lớp để ghi nhớ và thực hành nhuần nhuyễn các dạng Toán đã được học trong SGK.

1. Trong hội trường có 4 dãy bàn, mỗi bàn có 8 chỗ ngồi. Hỏi trong phòng hội trường có bao nhiêu chỗ ngồi?

Trong hội trường có ......... chỗ ngồi.

2. Cách viết nào đúng:

3 x 4 = 3 x 3 + 4

5 + 5 x 2 = 5 x 3

5 x 8 = 5 x 9 - 8

2 x 6 = 6 + 6 + 6

3. Đếm cách đều 2 đơn vị:

2, 4, 6, ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., .........

4. Đếm cách đều 5 đơn vị:

5, 10, 15, ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., .........

5. Túi cam nặng 3 kg, túi táo nặng gấp 4 lần túi cam. Cả hai túi nặng ......... kg.
6. 4 x 1 = .........
7. 2 x 300 = .........
8. Cách viết nào đúng:

4 x 7 = 7 + 7 + 7 + 7

5 + 5 + 5 + 6 = 5 x 3

5 x 8 = 5 + 5 + 5 + 8 + 8

3 x 9 = 3 x 8 + 1

9. 2 x 100 = .........
10. 4 x 7 = .........
Bắt đầu ngay
1 22