Đề kiểm tra 15 phút bài Ôn tập về Hình học

Đề trắc nghiệm 15 phút môn Toán lớp 3 có đáp án

Mã số: 12519. Đã có 42 bạn thử.

Trắc nghiệm Toán 3 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút bài Ôn tập về Hình học là đề kiểm tra môn Toán lớp 3 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 3 trên VnDoc.com là tập hợp các dạng đề 15 phút theo bài, giúp các em học sinh ôn tập các dạng toán khác nhau, từ đó nâng cao khả năng giải Toán 3. Các em học sinh hãy tự luyện sau mỗi bài học trên lớp để ghi nhớ và thực hành nhuần nhuyễn các dạng Toán đã được học trong SGK, chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các bạn tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3: Ôn tập về hình học

1. 50 cm = ......... dm
2. Tam giác MNP có ba cạnh bằng nhau. Cạnh MN = 50 cm. Chu vi của tam giác MNP là: .........
3. Cho tứ giác EFGH có EF = 10 cm, FG = 18 cm, GH = 25 cm, HE = 12 cm. Chu vi của EFGH là: .........
4. Chu vi của một hình là ......... các đường bao quanh hình đó.
5. Cho tứ giác ABCD có cạnh AB = CD = 3 dm, cạnh BC = DA = 2 dm. Chu vi của ABCD là: ......... dm

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Ôn tập về hình học

6. Đường gấp khúc ABCD có đoạn AB = 34 cm, BC = 10 cm, CD = 66 cm, DA = 40 cm. Độ dài đường gấp khúc ABCD là: .........
7. Trong hình có ......... hình chữ nhật

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Ôn tập về hình học

8. Trong hình có ......... hình vuông

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Ôn tập về hình học

9. 200 cm = ......... dm
10. 8 dm 2 cm = ......... cm
Bắt đầu ngay
1 42