Đề kiểm tra 15 phút bài Phát tán của quả và hạt

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 bài 34

Mã số: 12666. Đã có 35 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời các em học sinh luyện tập với Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 34: Phát tán của quả và hạt bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương trình Sinh học lớp 6. Chúc các em học tốt.

Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 được giới thiệu trên VnDoc.com là hệ thống đề kiểm tra theo bài giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

1. Loại quả nào trong các quả sau đây có thể tự phát tán?
2. Nhóm quả, hạt nào sau đây gồm những quả, hạt phát tán nhờ gió?
3. Những loại quả, hạt có hiện tượng tự phát tán là:
4. Thế nào là sự phát tán?
5. Quả đậu bắp có cấu tạo phù hợp với cách phát tán nào sau đây?
6. Đặc điểm của quả và hạt thích nghi với cách tự phát tán là:
7. Nhóm quả, hạt nào sau đây gồm những quả, hạt phát tán nhờ động vật?
8. Nhóm quả nào sau đây gồm những quả tự phát tán?
9. Quả, hạt có những cách phát tán nào?
10. Để thích nghi với sự phát tán nhờ gió, quả và hạt phải có đặc điểm cấu tạo như thế nào?
Bắt đầu ngay
2 35