Đề kiểm tra 15 phút bài Sinh sản sinh dưỡng do người

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6

Mã số: 12730. Đã có 26 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người để ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 5 bài 27 Sinh học lớp 6. Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 được để dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến cho các em làm bài trực tiếp và biết kết quả sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Nhằm giúp các em học sinh luyện tập với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh học khác nhau, mời các em tham khảo Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 được giới thiệu trên VnDoc.com bao gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng thành cây mới là hình thức sinh sản sinh dưỡng nào?
2. Khi giâm cành, muốn đạt kết quả tốt ta phải làm thế nào?
3. Ghép cây là
4. Điều kiện để cành giâm phát triển được là gì?
5. Cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi cắm xuống đất ẩm cho cành đó bén rễ, phát triển thành cây mới là hình thức sinh sản sinh dưỡng nào?
6. Cách nhân giống nào vừa hiện đại, vừa nhanh và tiết kiệm cây giống nhất?
7. Những cây thường được lấy cành để giâm là
8. Dùng một bộ phận sinh dưỡng của một cây gắn vào một cây khác cho tiếp tục phát triển là hình thức sinh sản sinh dưỡng nào?
9. Phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm được tiến hành như thế nào?
1. Lấy một phần rất nhỏ của mô phân sinh ở cây.
2. Nuôi phần đó trong ống nghiệm có môi trường dinh dưỡng đặc biệt, vô trùng để tạo ra mô non (có thể phân chia và tái sinh nhiều lần liên tiếp).
3. Đem mô non nuôi cấy trong môi trường bình thường để phát triển thành cơ thể mới.
4. Sau đó dùng chất kích thích thực vật làm cho mô non này phân hoá thành vô số cây con (giống cây mẹ).
10. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm là phương pháp tạo nhiều cây mới từ
Bắt đầu ngay
1 26