Đề kiểm tra 15 phút bài Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 bài 10

Mã số: 12705. Đã có 102 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 2 Sinh học lớp 6. Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 được để dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến cho các em làm bài trực tiếp và biết kết quả sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Để có thể tự luyện tập môn Sinh học tại nhà, mời các em tham khảo Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 bao gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây?
2. Ở vùng ôn đới, vào mùa đông cây rụng lá là do:
3. Muốn cây trồng đạt năng suất cao ta cần phải bón phân như thế nào?
4. Điền vào chỗ trống trong câu sau: Nước và muối khoáng hòa tan trong đất, được ...(1)... hấp thụ, chuyển qua... (2) ...tới ...(3)...
5. Điều nào sau đây là đúng khi nói về đất đá ong?
6. Loại đất nào ở vùng Tây nguyên thích hợp với cây công nghiệp?
7. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây?
8. Khi mưa nhiều, đất bị ngập nước lâu ngày thì cây không có khả năng hấp thụ nước và muối khoáng của cây vì
9. Trong nông nghiệp, việc cày xới cho đất tơi ra là rất quan trọng vì
10. Trong đời sống của cây, giai đoạn nào cây cần nhiều nước?
Bắt đầu ngay
1 102