Đề kiểm tra 15 phút bài Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 bài 8

Mã số: 12710. Đã có 47 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 1 bài 8 Sinh học lớp 6. Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 được để dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến cho các em làm bài trực tiếp và biết kết quả sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Đối với môn Sinh học 6, việc ôn luyện các câu hỏi trắc nghiệm cũng rất quan trọng đối với các em học sinh. Để có thể làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh học khác nhau, mời các em tham khảo Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 được giới thiệu trên VnDoc.com bao gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Các tế bào con nhờ quá trình nào sau đây mà chúng lớn dần thành những tế bào trưởng thành?
2. Đối với thực vật, sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì?
3. Cho các thông tin sau:
1. Chất tế bào phân chia.
2. Một nhân hình thành hai nhân, tách xa nhau.
3. Vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào thành 2 tế bào con.
Quá trình phân bào diễn ra theo trình tự nào sau đây?
4. Loại mô nào giúp cây lớn lên.
5. Vai trò của sự phân chia tế bào là gì?
6. Một tế bào ở mô phân sinh phân chia liên tiếp tạo thành 64 tế bào con. Vậy số lần phân chia mà tế bào đã trải qua là
7. Một tế bào ở mô phân sinh phân chia liên tiếp 5 lần, số tế bào con tạo thành là
8. Kết thúc quá trình phân bào, từ một tế bào mẹ ban đầu sẽ hình thành bao nhiêu tế bào con?
9. Các tế bào ở mô nào sau đây có khả năng phân chia?
10. Thế nào là sự phân bào?
Bắt đầu ngay
1 47