Đề kiểm tra 15 phút bài Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Kiểm tra 15 phút Toán lớp 3 có đáp án

Mã số: 12487. Đã có 77 bạn thử.

Trắc nghiệm Toán 3 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút bài Tìm một trong các phần bằng nhau của một số là đề kiểm tra môn Toán lớp 3 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 3 trên VnDoc.com là tập hợp các dạng đề 15 phút theo bài, giúp các em học sinh ôn tập các dạng toán khác nhau, từ đó nâng cao khả năng giải Toán 3. Các em học sinh hãy tự luyện sau mỗi bài học trên lớp để ghi nhớ và thực hành nhuần nhuyễn các dạng Toán đã được học trong SGK.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 5

1. Trong sọt có 12 quả táo, 1/4 số quả táo đã bị dập. Hỏi có bao nhiêu quả táo bị dập?
2. Hình nào được tô 1/6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 4

3. Trong cửa hàng có 40m vải màu xanh, số vải màu đỏ bằng 1/4 số vải xanh. Hỏi vải đỏ có bao nhiêu mét?
4. Hình nào được tô 1/4

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 4

5. 1/3 giờ = ......... phút (1 giờ = 60 phút)
6. Bài kiểm tra của anh Nam kéo dài 45 phút. Anh dành 1/5 số thời gian để làm các câu hỏi dễ. Hỏi anh Nam dùng bao nhiêu phút để làm các câu hỏi dễ?
7. 1/5 của 15 kg là ......... kg
8. Chi có 6 cái kẹo, Chi cho em một nửa số kẹo của mình. Hỏi Chi cho em mấy cái kẹo?
9.

Một cái bánh cắt thành 4 phần, em ăn 3 phần

Một cái bánh cắt thành 5 phần, em ăn 3 phần

Một cái bánh cắt thành 8 phần, em ăn 3 phần

Phần nào em được ăn ÍT nhất, 3/4 - 3/5 - 3/8?

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 4

10. Hình nào được tô 1/2?

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 4

Bắt đầu ngay
1 77