Đề kiểm tra 15 phút bài Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 bài 48

Mã số: 12681. Đã có 13 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương trình Sinh học lớp 6. Chúc các em học tốt.

Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 được giới thiệu trên VnDoc.com là hệ thống đề kiểm tra theo bài bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Bộ phận của thực vật được dê sử dụng làm thức ăn là:
2. Đối với động vật, thực vật có vai trò:
3. Thỏ thường sử dụng thức ăn nào sau đây trong đời sống hằng ngày?
4. Cho các loài sinh vật sau: Bò, người, lúa, cỏ, cây xanh, dê, gà. Chuỗi thức ăn nào sau đây không đúng?
5. Nhận định nào dưới đây không đúng về tác hại của thuốc lá, thuốc phiện đối với cơ thể con người?
6. Trong các họ sau, họ nào có nhiều cây công nghiệp nhất?
7. Những cây nào sau đây không phải là cây công nghiệp?
8. Trong các họ sau, họ nào có nhiều cây rau nhất?
9. Sử dụng cây nào sau đây sẽ có hại cho sức khỏe con người?
10. Trong đời sống hàng ngày, con người sử dụng thực vật vào mục đích:
Bắt đầu ngay
1 13