Đề kiểm tra 15 phút bài Vận chuyển các chất trong thân

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 bài 17

Mã số: 12707. Đã có 20 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 17: Vận chuyển các chất trong thân bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 3 Sinh học lớp 6. Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 được để dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến cho các em làm bài trực tiếp và biết kết quả sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Để có thể tự luyện tập môn Sinh học tại nhà, mời các em tham khảo Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 bao gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Một học sinh làm thí nghiệm để tìm hiểu chức năng của mạch rây, bạn chọn một cành cây và bóc bỏ một khoanh vỏ. Sau một tháng bạn đó nhận thấy
2. Hoàn thành phát biểu sau: Mạch rây gồm những (...1...), có chức năng (...2...).
3. Quan sát bằng kính lúp lát cắt ngang cành hoa đã bị nhuộm màu, ta thấy
4. Để nhân giống nhanh các cây ăn quả như cam, bưởi, nhãn, vải nhân dân ta thường dùng phương pháp nào sau đây?
5. Cắm một cành hoa trắng vào bình nước màu đỏ. Sau một thời gian ta thấy
6. Trong thân cây, bộ phận đảm nhiệm chức năng vận chuyển nước và muối khoáng là
7. Để bảo vệ cây cối ở xung quanh, ta cần thực hiện các biện pháp nào sau đây?
8. Nước, muối khoáng và các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ bộ phận nào của thân?
9. Khi bóc vỏ một đoạn cành cây, sau một thời gian mép vỏ ở phía trên chỗ cắt lại phình to ra là do
10. Trong thân cây, bộ phận đảm nhiệm chức năng vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây là
Bắt đầu ngay
2 20