Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 học kì 2 (Lần 1) - Đề 2

Đề thi 15 phút môn Địa lớp 10 có đáp án

Mã số: 13183. Đã có 10 bạn thử.

Đề thi 15 phút Địa 10 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 học kì 2 (Lần 1) - Đề 2 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Địa 10 do VnDoc biên soạn và đăng tải, hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện và học tập nâng cao kết quả lớp 10

Đề thi 15 phút môn Địa lớp 10 tập hợp những kiến thức trọng tâm của từng bài học theo chương trình SGK học kì 2 Địa Lí 10, hỗ trợ quá trình chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra chính thức sắp tới.

1
Các trung tâm công nghiệp thường được phân bố ở gần cảng biển, cảng sông, đầu mối giao thông thể hiện sự ảnh hưởng của nhân tố:
2
Các ngành công nghiệp khai khoáng thường được phân bố ở gần cảng biển, cảng sông thể hiện sự ảnh hưởng của nhân tố:
3
Trong sản xuất công nghiệp, khi tác động vào đối tượng lao động thì sản phẩm sẽ là:
4
Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là:
5
Loại than nào sau đây có trữ lượng lớn nhất thế giới?
6
Những nước có sản lượng khai thác than lớn là những nước:
7
Quá trình chuyển dịch từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang một nền kinh tế dựa vào sản xuất công nghiệp gọi là:
8
Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp?
9
Công nghiệp dệt, may thuộc nhóm ngành nào?
10
Công nghiệp mũi nhọn là những ngành công nghiệp:
Bắt đầu ngay
1 10