Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 học kì 2 (Lần 1) - Đề 4

Đề thi 15 phút môn Địa lớp 10 có đáp án

Mã số: 13186. Đã có 4 bạn thử.

Đề thi 15 phút Địa 10 có đáp án

VnDoc mời các bạn tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 học kì 2 (Lần 1) - Đề 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Địa 10, hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện và học tập nâng cao kết quả lớp 10.

Đề thi 15 phút môn Địa lớp 10 tập hợp những kiến thức trọng tâm của từng bài học theo chương trình SGK học kì 2 Địa Lí 10, hỗ trợ quá trình chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra chính thức sắp tới.

1
Chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia dựa vào:
2

Công nghiệp cung cấp cho đời sống xã hội những sản phẩm chủ yếu:

3
Ngành công nghiệp năng lượng bao gồm những phân nhánh nào sau đây?
4
Ngành khai thác than có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho:
5

Khoáng sản được coi là “vàng đen” của nhiều quốc gia trên thế giới là:

6

Nguồn năng lượng nào sau đây được coi là nguồn năng lượng sạch có thể tái tạo được?

7
Đà Nẵng, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh là hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp:
8
Tứ giác công nghiệp ở miền Đông Nam Bộ gồm Biên Hoà, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu được gọi là:
9
Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là:
10
Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung?
Bắt đầu ngay
1 4