Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 36

Metan

Mã số: 12513. Đã có 68 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 36 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bám sát nội dung bài học, hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Metan là bài thuộc chương 4 môn Hóa 9 theo chương trình SGK, gồm các câu hỏi giúp học sinh nắm vững lý thuyết trọng tâm bài học và làm quen các dạng bài tập khác nhau.

1

Khối lượng CO2 và H2O thu được khi đốt cháy 8g khí metan là:

2

Phân tử C5H12 ứng với bao nhiêu chất có công thức cấu tạo khác nhau (trong các số cho dưới đây):

3

Cho khí clo và metan vào trong ống nghiệm. Phản ứng sẽ xảy ra khi:

4

Đốt cháy hoàn toàn 30cm3 hỗn hợp metan và hiđro cần 45cm3 oxi. Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thể tích mỗi khí trong hỗn hợp là:

5

Thể tích khí oxi (đktc) cần đốt cháy 8g khí metan là:

6

Hợp chất X có công thức phân tử C5H12 (cùng loại với metan), khi tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol chỉ cho một dẫn xuất. X có công thức cấu tạo là:

A. Đáp án khác.

B. CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

C.Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 36: Metan

D.Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 36: Metan

7

Propan C3H8 cháy trong oxi tạo cacbon đioxit và hơi nước theo phương trình sau:

5O2(khí) + C3H8(khí) → 3CO2(khí) + 4H2O(khí)

Chọn câu trả lời đúng.

8
Chọn câu đúng trong các câu sau:
9

Chọn câu đúng sau đây:

10

Trong phân tử metan

Bắt đầu ngay
1 68