Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 4

Một số axit quan trọng

Mã số: 12471. Đã có 43 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 do VnDoc biên soạn và đăng tải, hỗ trợ quá trình ôn luyện, nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra gồm 10 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bám sát nội dung Một số axit quan trọng giúp các bạn nắm vững lý thuyết bài học cũng như ôn luyện nâng cao trong quá trình học tập.

1

Từ 176 g FeS điều chế được bao nhiêu gam H2SO4? (giả sử các phản ứng đều có hiệu suất 100%)

2

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

3

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Ag2O và 0,2 mol Cu tác dụng hết với HNO3 loãng, dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan A. Nung A đến khối lượng không đổi thu được chất rắn B có khối lượng là:

4

Cho 26 g Zn tác dụng vừa đủ với dung dich HNO3 thu được 8,96 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc). Số mol HNO3 có trong dung dịch là:

5

Để pha loãng H2SO4, người ta rót

6

Một bình cầu dung tích 2,24 lít chứa đầy khí HCl (ở đktc). Thêm đầy nước cất vào bình thu được dung dịch X. Khí HCl tan rất nhiều trong nước nên thể tích nước thêm vào bình được coi là 2,24 lít. Nồng độ phần trăm của HCl là:

7

Axit sunfuric được sản xuất theo qui trình sau:

S + X → Y

Y + X → Z

Z + H2O → H2SO4

X, Y, Z lần lượt là:

8

Để tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl cần 1,125 g CaS. Để tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl đó thì khối lượng FeO cần lấy là:

9

Từ 80 tấn quặng pirit chứa 40% lưu huỳnh nếu sản xuất được 92 tấn axit sunfuric thì hiệu suất của quá trình sản xuất là:

10

Cho những chất CuO, Ag, Zn, Al2O3, Cu, FeO, Na2O, MgO. Dãy chất nào sua đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (hoặc dung dịch HCl)?

Bắt đầu ngay
2 43