Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 - Nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ

Trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 6

Mã số: 01578. Thời gian: 15 phút. Đã có 7.219 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 

Thông qua bài test Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 - Nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ dưới đây của chúng tôi, các em học sinh sẽ được ôn tập và củng cố lại kiến thức về Nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ môn Ngữ văn 6. Cố gắng hoàn thành bài test một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Chúc các em làm bài tốt!

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 6 - Văn bản "Thánh Gióng"

Trắc nghiệm Nghĩa của từ

Câu 1:
Từ "véo von" trong câu "Cô út vừa mang cơm đến dưới chân đồi thì nghe tiếng sáo véo von." thuộc loại từ nào?
Câu 2:
Trong các câu sau, câu nào có từ được dùng theo nghĩa chuyển?
Câu 3:
Nghĩa được hình thành trên cơ sở nghĩa gốc gọi là?
Câu 4:
Giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển của một từ có mối quan hệ nào không?
Câu 5:
Trong các câu sau, câu nào có từ được dùng theo nghĩa chuyển?
Câu 6:
Số lượng nghĩa chuyển của một từ có thay đổi không?
Câu 7:
Nghĩa của từ "hiền lành" là gì?
Câu 8:
Trong một câu cụ thể, một từ thường được dùng với mấy nghĩa?
Câu 9:
Một từ có thể có bao nhiêu nghĩa?
Câu 10:
Nghĩa gốc của từ "ngọt" là:
Bắt đầu ngay
99 7.219