Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Vật lý lớp 6 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lí lớp 6 có đáp án

Mã số: 08355. Đã có 136 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý lớp 6

Mời các bạn cùng làm bài Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Vật lý lớp 6 - Đề số 5 để làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau, đồng thời rèn luyện kỹ năng giúp đạt thành tích cao trong môn Lý 6. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

1
Trên vỏ hộp sữa bột có ghi 450gam. Số đó cho biết:
2
Một cân đòn có ĐCNN là 1g. Cách ghi khối lượng của một vật nào đúng trong các cách ghi sau đây?
3
Kết luận nào đúng?

Gió tác dụng vào vào buồm một lực có:
4
Sợi giây kéo co của hai bạn giữ nguyên vị trí vì:
5
Dụng cụ nào sau đây dùng để đo lực?
6
Trường hợp nào không có sự biến đổi chuyển động trong các trường hợp chuyển động của máy bay?
7
Kết luận nào sai khi nói về trọng lượng của vật?
8
Lực nào không phải là lực kéo trong các lực sau?
9
Một vật có khối lượng 25kg thì có trọng lượng tương ứng là:
10
Một người đưa ra một “lượng” (một lạng ta vàng). Khối lượng này tương đương:
Bắt đầu ngay
5 136