Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số 10 - Hệ phương trình

Trắc nghiệm môn Toán lớp 10 có đáp án

Mã số: 01620. Đã có 1.795 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số 10 bài Hệ phương trình 

Cùng củng cố và hệ thống lại kiến thức về Hệ phương trình lớp 10 thông qua bài test Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số 10 - Hệ phương trình dưới đây của chúng tôi. Hi vọng thông qua bài test các bạn học sinh có thể rèn luyện được kĩ năng vận dụng lí thuyết vào giải bài tập và nâng cao được kiến thức. Chúc các bạn làm bài tốt! 

Câu 1:

Cho hệ phương trình 
Lựa chọn phương án đúng.
Câu 2:
Cặp số (x, y) thỏa mãn hệ  là: 
Câu 3:
Với giá trị nào của m thì hệ  có nghiệm duy nhất?
Câu 4:
Cho hệ 
Gọi D là tập các giá trị nguyên của m sao cho hệ có nghiệm nguyên.
Lựa chọn phương án đúng.
Câu 5:
Hệ phương trình  có cặp nghiệm (x; y) là:
Câu 6:

Với giá trị nào của m thì hệ  vô nghiệm. 
Câu 7:
Nghiệm của hệ phương trình  là: 
Câu 8:
Cho hệ 
Các cặp nghiệm (x; y) của hệ là:
Câu 9:
Cho hệ phương trình 
Lựa chọn phương án sai.
Câu 10:
Với giá trị nào của m thì hệ  có nghiệm là (3; -1). 
Bắt đầu ngay
16 1.795