Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 10 - Các phép toán tập hợp

Trắc nghiệm môn Toán lớp 10 có đáp án

Mã số: 01498. Thời gian: 15 phút. Đã có 9.723 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 10 - Các phép toán tập hợp

Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 10 - Các phép toán tập hợp được VnDoc tổng hợp nhằm giúp các bạn học sinh lớp 10 có tài liệu ôn tập và rèn luyện kĩ năng thực hành sau khi học lý thuyết. Hi vọng đây là một tài liệu tham khảo hữu ích giúp các bạn vận dụng những kiến thức đã học vào thực hành giải bài tập để hiểu rõ bài học hơn. Chúc các bạn làm bài tốt!

Làm thêm các bài trắc nghiệm môn Toán, Văn, tiếng Anh lớp 10.

Câu 1:
Cho A và B là hai tập hợp có hữu hạn phần tử và 
Lựa chọn phương án đúng.
Câu 2:
Nếu P là tập có hữu hạn phần tử. Kí hiệu |P| là số lượng phần tử của P. Giả sử A, B là hai tập hợp có 5 và 3 phần tử tương ứng.
Lựa chọn phương án đúng. 
Câu 3:
Cho A là tập các số nguyên chia hết cho 6.
B là tập các số nguyên chia hết cho 2.
C là tập các số nguyên chia hết cho 3.
Câu 4:
Cho A là tập các số nguyên dương chia hết cho 3
B là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 7
C là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 6
D là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 21
E là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 18
Câu 5:
Cho A và B là hai tập con của R, sao cho A ⊂ B.
Câu 6:
Cho 
Câu 7:
Cho 
Câu 8:
Cho tập hợp: 
Lựa chọn phương án đúng.
Câu 9:
Cho A và B là hai tập hợp có hữu hạn phần tử và A\B = A
Lựa chọn phương án đúng.
Câu 10:
Cho A ∩ B = θ
Lựa chọn phương án đúng.
Bắt đầu ngay
48 9.723