Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 7

Đề kiểm tra môn Toán lớp 7 có đáp án

Mã số: 01901. Thời gian: 15 phút. Đã có 21.679 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 7 dưới đây sẽ giúp các bạn học sinh lớp 7 ôn tập môn Đại số dễ dàng hơn. Thông qua 10 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 7 này, các bạn sẽ được rèn luyện kĩ năng vận dụng lý thuyết vào thực hành giải bài tập Toán 7, trau dồi kiến thức đã học. Chúc các bạn học tốt! 

Đề kiểm tra 15 phút môn Công nghệ lớp 7 năm học 2014 - 2015 trường THCS Bắc Bình

Câu 1:
Cho x thuộc Q ta có:
Câu 2:
Cho hai số thập phân cùng dấu x, y. Ta có:
Câu 3:
Cho x thuộc Q; n, m thuộc N*. Ta có:
Câu 4:
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 4.......... 26
Câu 5:
Tìm x, biết: x0 = 1
Câu 6:
Tính: 3= ?
Câu 7:
Tính: (-2): (-2)= ?
Câu 8:
Hai tỉ số nào trong các cặp sau lập thành tỉ lệ thức?
Câu 9:
Nếu ta có: a/b = c/d thì:
Câu 10:
Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ 2,35 : 1,41 bằng tỉ số giữa các tỉ số nguyên:
Bắt đầu ngay
249 21.679