Đề kiểm tra 15 phút môn Giải tích lớp 12 - Hàm số mũ và hàm số logarit

Trắc nghiệm môn Toán lớp 12 có đáp án

Mã số: 01622. Đã có 2.389 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút môn Giải tích lớp 12 - Hàm số mũ và hàm số logarit 

Cùng ôn tập và rèn luyện kiến thức về Hàm số mũ và hàm số logarit thông qua bài test dưới đây của chúng tôi. Thông qua bài trắc nghiệm Giải tích lớp 12 - Hàm số mũ và hàm số logarit này các bạn sẽ được rèn luyện kĩ năng giải các bài tập về hàm số mũ và logarit, nắm vững kiến thức và giải bài tập thành thạo. Chúc các bạn làm bài tốt! 

Mời làm thêm các bài trắc nghiệm môn Toán, Văn, tiếng Anh lớp 12.

Câu 1:
Cho hàm số . Ta có y' bằng:
Câu 2:
Cho hàm số . Đặt .
Khi đó  bằng:
Câu 3:
Miền xác định của hàm số:  là:

Câu 4:
Cho hàm số . Đạo hàm  bằng:

Câu 5:
Cho hàm số . Đạo hàm  bằng:

Câu 6:
Cho hàm số . Tập nghiệm của phương trình  là:


Câu 7:
Cho hàm số . Ta có  bằng:

Câu 8:
Cho hàm số: Tập xác định của hàm số là:

Câu 9:
Cho hàm số . Đạo hàm  bằng:

Câu 10:
Cho hàm số . Tập xác định của hàm số là:

Bắt đầu ngay
12 2.389