Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 12 - Tác phẩm "Tây Tiến"

Trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 12 có đáp án

Mã số: 01467. Thời gian: 15 phút. Đã có 4.468 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút bài Tây Tiến - Ngữ văn lớp 12 có đáp án

Kiểm tra mức độ hiểu biết của bạn về tác phẩm "Tây Tiến" thông qua bài test dưới đây của chúng tôi. Bài kiểm tra gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp bạn củng cố, ôn tập và bổ sung kiến thức của mình về tác phẩm "Tây Tiến" của nhà thơ Quang Dũng. Chúc các bạn làm bài tốt!

Câu 1:
Bút pháp tiêu biểu của bài thơ Tây Tiến là:
Câu 2:
Phải hiểu thế nào về việc Quang Dũng viết về cái chết của người lính Tây Tiến theo cách sau:
"Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành"
Câu 3:
Nội dung nào sau đây đúng với bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng?
Câu 4:
Câu thơ: "Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm" trong bài Tây Tiến của Quang Dũng diễn tả:
Câu 5:
Hai chữ "về đất" trong câu: "Áo bào thay chiếu anh về đấtkhông gợi ý liên tưởng nào sau đây?
Câu 6:
Tác phẩm nào không ra đời cùng năm với bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng?
Câu 7:
Hình ảnh trong câu thơ: "Kìa em xiêm áo tự bao giờ" là hình ảnh của:
Câu 8:
Đoàn quân Tây Tiến được thành lập vào năm nào?
Câu 9:
Địa danh nào không được nhắc tới trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng?
Câu 10:
Nhà thơ Quang Dũng sinh năm:
Bắt đầu ngay
15 4.468