Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 6 - Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Trắc nghiệm Ngữ văn 6 có đáp án

Mã số: 12278. Đã có 95 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 6 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn lớp 6 - Bức thư của thủ lĩnh da đỏ bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập và củng cố thêm kiến thức được học trong bài Bức thư của thủ lĩnh da đỏ chương trình Ngữ văn 6. Sau đây mời các em tham khảo làm bài.

Mời các bạn tham khảo thêm các đề kiểm tra 15 phút Ngữ văn 6 sau:

1. Trong Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, tác giả đã sử dụng kết hợp những biện pháp nghệ thuật nào?
2. Trong Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, câu văn "Những dòng nhựa chảy trong cây cối cũng mang trong đó kí ức của người da đỏ?" thể hiện điều gì?
3. Trong bài văn Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, bộ tộc da đỏ của thủ lĩnh Xi-at-tơn sinh sống ở châu lục nào?
4. Trong Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, thái độ của tác giả đối với tổng thống Mĩ là
5. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ được viết để gửi cho ai?
6. Trong Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, tác giả tự coi mình là
7. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ từng được xem là
8. Trong Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, tác giả đã phê phán những hành động, thái độ gì của người da trắng thời đó?
9. Từ nào là tính từ?
10. Trong Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, việc sử dụng yếu tố trùng điệp có ý nghĩa gì?
Bắt đầu ngay
1 95