Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 6 - Các thành phần chính của câu

Trắc nghiệm Ngữ văn 6 có đáp án

Mã số: 12271. Đã có 32 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 6 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn lớp 6 - Các thành phần chính của câu bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các em học sinh ôn tập và củng cố thêm kiến thức về các thành phần chính của câu như chủ ngữ, vị ngữ đã được học trong chương trình Ngữ văn 6. Sau đây mời các em tham khảo làm bài.

Mời các bạn tham khảo thêm các đề kiểm tra 15 phút Ngữ văn 6 sau:

1. Từ nào có thể thay thế cho từ "nhú lên" trong câu văn "Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết."?
2. Câu văn: "Cây trên núi đảo lại thêm xanh mượt, nước biển lại lam biếc đặm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa". Câu văn trên có mấy cụm chủ - vị?
3. Chủ ngữ trong câu nào có cấu tạo là động từ?
4. Cho câu văn: "Tre, nứa, mai, vầu giúp người trăm nghìn công việc khác nhau". Trong câu văn trên, chủ ngữ trả lời cho câu hỏi gì?
5. Trong câu văn: "Mặt trời mới nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết.", vị ngữ của nó có cấu tạo là
6. Trong câu "Hùng Vương lúc về già, muốn truyền ngôi..." có chủ ngữ thuộc từ loại nào ?
7. Trong những câu sau, câu nào có chủ ngữ không phải là danh từ hoặc cụm danh từ?
8. Trong câu "Cá vẫy đuôi, trườn xuống sông, bơi lượn trước mắt em' có bao nhiêu vị ngữ ?
9. Câu văn: "Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa". Câu văn trên có vị ngữ là
10. Trong câu "Hai ông bà ao ước có một đứa con" có chủ ngữ là ?
Bắt đầu ngay
1 32